Åvestbo byalag Knapp 1 Knapp 2

avestbo.byalag@outlook.com

Vallen

Förr fanns endast två gårdar vid Vallen, mot nuvarande tre. (Uppgifter från Svenska Gods och gårdar i Västmanland, 1940).

Boström

Mangårdsbyggnaden är uppförd 1901 och ladugården och stall 1927.

Gården köptes av Erik August Boström och hans hustru Anna-Mathilda Vestlund 1898 av Per-Erik Ersson och hustrun Anna Bergholm. De fick barnen Erik och Herman. Herman dog när han var 15 år av blindtarmsinflammation.

1929 ärvde Erik Sigfrid Boström och hustrun Emma Sofia född Johansson gården. De fick barnen Sven, Siri, Elov, Stig, Sune, Elsie, Sten och Sören. Erik dog 1959 och Emma och barnen brukade gården. 1972 köpte Sten Boström gården och ladugården byggdes ut 1976.

1994 såldes gården och nuvarande ägare är Fredrik Lindberg.

Larssons

Mangårdsbyggnaden uppförd 1901 och ekonomibyggnaden 1920.

Gården köptes 1899 av Johan Emil Winkler och hustrun Hilma Pettersson. De sålde gården 1913 till K A Kannsanen och hustrun Regina. De sålde gården till Karl-Johan Larsson från Fläckebo och hustrun Augusta Kristina Andersson samma år 1913. De fick barnen Anna, Helena och Karl-Lennart 1917 avstyckades och såldes Missionshuset ”Fridhem” till Västanfors Friförsamling.

Gården såldes 1947 till Fabian Norberg. Han var änkling och hade två barn. Han var aktiv i Missionshuset.

Torsten Sahlström köpte gården 1952 han hade fru och barn. Men 1958 brann ladugården och gården såldes 1964. Boström köpte gården och marken. Marken i Middagsberget köptes av Kättströms från Dammen.

1976 köptes huset av Sören och Ingegerd Boström. Huset revs och ett nytt timmerhus byggdes på platsen.

Wallin

Mangårdsbyggnaden uppförd under förra hälften av 1800 och ekonomibyggnaden är uppförd 1910.

Loftbod och bodar uppförda under förra hälften av 1800.

Gården kom till släkten Vallin år 1853 genom Hans Hansson Vallin och hustrun Johanna Jansdotter.

1888 köptes gården av Per Gustav Vallin och hustrun Augusta Ingeborg.

1925 köpte sonen Gustav Valfrid Wallin och hustrun Anna Victoria Viman gården. De fick barnen Anna-Greta, Hans-Gösta, Nils-Gustav och Inga-Maja.

1972 köpte Sten Boström gården.

1994 såldes gården och nuvarande ägare är Fredrik Lindberg.

Text: Sune Boström