Åvestbo byalag Knapp 1 Knapp 2

avestbo.byalag@outlook.com

Tallbacken

En av Åvestbos stamgårdar som finns med på kartan från 1692. Ägare mellan 1874 och 1910 var Vilhelm Vilhelmsson Hagelin, en av sönerna från Welamsgården, en av Nergårdarna. Hans äldre söner som rest i Sverige som byggarbetare byggde 1913 en ny stor ladugård med en här uppe ovanlig teknik där väggarna murades med kluven ved och kalkbruk, så kallat kubbhus. Strax före sin död köpte hans yngste son Vilhelm August Hagelin gården där hans mor Johanna Sofia Vallin och syster Anna Lovisa också bodde kvar.

En del av fastigheten mot Flytmossen styckades av 1914(1:8 ) och kallades av byborna för ”Knipens”, idag sommarhus. 1918-1919 sålde och köpte August Hagelin tillbaka resten av fastigheten.”Tallbacks-Fia” flyttade till det lilla hus som senare kom att kallas ”Malmens”, systern gifte sig 1919 med Carl Larsson, Vallen.

Gustaf Rosendahl köpte 14/160 mt (1:7) 1920. och flyttade dit med hustru Anna och sonen Gösta efter tio år som föreståndare för kommunhemmet Backgården. Han tvingades till konkurs 1927 och familjen flyttade till Västanfors där Anna R, som hade mejeristutbildning, drev mjölkaffär. 1928 kunde hon köpa tillbaka gården som under tiden skötts av August Hagelin.

Familjen sökte det nyinrättade egnahemslånen och byggde ett nytt bostadshus över den gamla brunnen. Loftboden och gamla huset revs.

Våren 1941 köpte Gösta och Inez Rosendahl gården där fem barn växte upp: Hans, Inger, Bosse, Kicki och Gunilla. Mjölkkor fanns på gården till 1989, från 1981 i regi av nuvarande ägaren Kick Rosendahl med familj. Nytt stall efter brand våren 1993, nu inackorderingsstall.

Text: Kicki Rosendahl