Åvestbo byalag Knapp 1 Knapp 2

avestbo.byalag@outlook.com

Krogen

I början av januari 2021 blev jag kontaktad av Bengt-Ove Andersson och han berättade att hans mor Anita hade ett stort fotografi från mitten av 50 talet som föreställde den numer helt försvunna bondgården Krogen. Hon ville gärna skänka detta foto till Åvestbo byalag (vi tackar för den fina gåvan). Krogen var en arrendegård som ägdes av Fagersta Bruk och den låg placerad där Åvestbovägen möter Köpingsvägen i det numer nedlagda grustaget. När grustaget utvidgades grävdes mer eller mindre hela gården bort, ladugården stod dock kvar rätt länge ända in på 2000 talet.

Jag bad Anita skriva ner historian gällande krogen, och här kommer hennes berättelse:

April 1946 flyttade min far och mor Ingvar och Vera Karlsson från Lindbo vid Billsjön till Onsjö krog som arrendator åt Fagersta bruk, vi hade 16 kor, 2 hästar höns och gris, far blev uppsagd 1956 då arrendet skulle upphöra, vi fick bo kvar till 1957 för vi hade ingenstans att ta vägen men så blev en gård till salu i Godkärra och vi flyttade dit i april 1957. Efter oss bodde det skogshuggare i perioder i gamla krogen, sen köpte Tur Luur sandtaget.

Nedtecknat av dotter Anita Andersson

Jag grävde lite djupare och hittade även en bild och beskrivning över Onsjö södra krogen i boken Västmanlands gods och gårdar från 1938-40