Åvestbo byalag Knapp 1 Knapp 2

avestbo.byalag@outlook.com

Medlem

Du kan både vara medlem själv,  tillsammans med din familj samt stödmedlem.

Medlemsavgiften är 150 kronor/person eller 250 kronor/familj. Stödmedlem blir du för 100 kronor/person eller 200 kronor/familj. Du  blir medlem genom att swisha till 123 427 64 16, ange namn och vilken slags medlemsskap.

Välkommen till Åvestbo byalag!