Åvestbo byalag Knapp 1 Knapp 2

avestbo.byalag@outlook.com

Lindgrens backgård

Bergsman Johan Petter Lindgren född 1823 (fader Hans Hansson född 1769 Onsjö) nu arrendator i Västervåla köpte en av Backgårdarna i Åvestbo år 1860. Gården var på 3/40-delar och härstammade från stamgården Backgården No:2. Gården köptes av änkan till Petter Backström, vilkens förfader Olof Olsson förvärvade gården på 1700-talet. (Carl Åkerberg)

Den gård Johan köpte finns inte kvar i dag. Johan Petters familj bestod av hustrun Catharina Lindqvist född 1828 i Skeppmora, sönerna Erik snickare, Johan, Gustaf, August mjölnare i Västanfors, Alrik tog senare efternamnet Palmer, samt dottern Anna föreståndare på telegrafstation. Johan lät uppföra en ny mangårdsbyggnad 1892 den vi bor i idag.

Sonen Gustaf född 1862 övertog gården 1901, han och frun Sofia Hellqvist född 1867 fick sju barn varav sex var flickor, Edla Jacobson, Beda Grönberg, Maria Jansson, Emma Karlsson, Elsa Lindgren, Anna Persson samt sonen Gustaf. Familjen byggde upp en ny bondgård byggde ut bostadshuset, ny ladugård, smedja samt magasin och loge och en undantagsstuga, den gård vi har idag. De drev även en liten lanthandel i bostadshuset. Fadern Gustaf var även skeppare på lastbåten Tomte Matts som trafikerade Smedjebacken-Stockholm på Strömsholms kanal under sommartid.

Sonen Gustaf (född 1898) den yngre tog över gården 1931 och köpte till ytterligare mark från fattiggården plus mark från gamla färdenesgården. Gustav gifte sig 1934 med Rut Trana (född 1899 bördig från Österbybruk). De fick två barn Ingrid 1935 och Per-Ola 1938.

Per-Ola övertog gården efter sin far 1968, marken fortsattes att brukas och skogsbruket fortsatte i egen regi han blev så kallad månskensbonde. Djurbesättningarna avvecklades 1968 och de sista ardennerhästarna såldes 1970. Med åren sjönk lönsamheten för spannmål. 1986 slutade han med spannmålsodlingen och arrenderade ut all åkermark till Per-Ove Sjödin från Brandbo. Per-Ola var gift med Monika Öhman (född 1940 bördig från Eskilstuna). De fick två barn Mats 1965 och Lena 1967. Mats övertog gården 2002 och är nuvarande ägare tillsammans med hustrun Sinikka (född 1961 Ranua Finland) och sonen Carl född 1996.

De flyttade ut till gården år 2011 året efter faderns bortgång. I dag drivs skogen i egen regi och åkermarken brukas av Erik Holmberg från Strömgården.

Mats Lindgren