Åvestbo byalag Knapp 1 Knapp 2

avestbo.byalag@outlook.com

Det sitter i gårdarna

Vi har bedrivit en studiecirkel om våra så kallade stamgårdars historia i Åvestbo. Både anhöriga och nuvarande ägare har gjort en djupdykning i gårdarnas historia och grävt fram bilder och information om gårdarna. Våra stamgårdar är: Tallbacken no 1, Backgården no 2, Gatgården no 3, Nergården no 4, Vallen no 5, Fjärsmansgården no 6, Oppgården no 7 samt Dammen no 8. Studecirkeln har sedan utökats med fler gårdar.

Kicki Rosendahl

Tallbacken

En av Åvestbos stamgårdar som finns med på kartan från 1692. Ägare mellan 1874 och 1910 var Vilhelm Vilhelmsson Hagelin, en av sönerna från Welamsgården, en av Nergårdarna. 

Läs mer om Tallbacken

Mats Lindgren

Backgården

Backgården nummer 2 är nog den äldsta av backgårdarna i Åvestbo, det var den som släppte till mark till de andra gårdarna i området, bland annat bildades Källgården som nu ej existerar längre samt delar av nuvarande Lindgrens gård med flera. 

Läs mer om Backgården

Mats Lindgren

Gatgården

Gatgården har en lång historia som omnämns redan 1635 då Hans Larsson och hans hustru Anna Andersdotter verkade där (Carl Åkerberg).

Läs mer om Gatgården

Lars Bruun

Nergården

Bondgård i Åvestbo med sju byggnader. Vid laga skifte 1845 fick detta 1/5 hemman kvarboenderätt. Manbyggnaden är en tvåvånings enkelstuga med stort trapphus, påbyggt på 1890-talet samt förstukvist/balkong på 1920-talet.

Läs mer om Nergården

Sune Boström

Vallen

Förr fanns endast två gårdar vid Vallen, mot nuvarande tre. (Uppgifter från Svenska Gods och gårdar i Västmanland, 1940).

Läs mer om Vallen

Kjell Broström

Fjärsmansgården

Gården är en gammal bergsmansgård som gått i arv i många generationer. Äldste kände ägare är Hans Danielsson vars son Anders Hansson (f.1730 i Åvestbo), sonson Hans Andersson (f.1759) och sonsonson Anders Hansson (f.1792) alla brukade gården. 

Läs mer om Fjärsmansgården

Mats Lindgren

Oppgården

Oppgården eller Uppgårdarna som det kallas i gamla husförhörsprotokoll, det finns nämligen tre i Åvestbo, den ena är Petterssons ursprungsgården själva stamgården Nr 7, den andra är Bergholms nuvarande Månssons gård, samt ytterligare en gård. 

Läs mer om Oppgården

Lena Kättström

Dammen

Gården Dammen har fått sitt namn av att dämmet (fördämningen) till Åvestbo hytta och sågverk som låg i närheten av gården. Gården nämns i lagaskifte 1845. 

Läs mer om Dammen

Mats Lindgren

Öströmsgården

Mot slutet av 1700-talet delades den Övre gatgården upp i två gårdar, Öströmsgården och Strömgården av två bröder. Mycket har hänt sedan dess och idag är en av gårdarna en hundträningslokal.

Läs mer om Öströmsgården

Mats Lindgren

Johanssons nergård

Tanken var att jag skulle sätta mig ner och försöka utröna historien om Johanssons gamla Nergård tillsammans med nuvarande ägarinnan Karin Nilsson – men jag hann inte.

Läs mer om Johanssons nergård

Mats Lindgren

Lindgrens backgård

Bergsman Johan Petter Lindgren född 1823 (fader Hans Hansson född 1769 Onsjö) nu arrendator i Västervåla köpte en av Backgårdarna i Åvestbo år 1860. Gården var på 3/40-delar och härstammade från stamgården Backgården No:2.

Läs mer om Lindgrens backgård

Monika Hjort

Jönsgården

John Eriksson kom till Jönsgården i mitten på 1600-talet. Han var farfar till de första som tar namnet Segerström i slutet på 1700-talet. Så gården har varit i släkten Segerström hela tiden och är så även idag.

Läs mer om Jönsgården

Camilla och Jonathan Ekdahl

Smidsbo

1922 köpte min pappas farfar och farmor, Erik och Johanna Johansson, gården Smitsbo. Det var ingen stor gård. Det fanns plats för tio kor, två hästar, grisar, kalvar och höns.

Läs mer om Smidsbo

Anneli Lindgren

Thorgrens nergård

Gården kom i familjen Thorgrens ägo genom att nuvarande ägarens farfar, Johan Thorgren (född 1856 i Sundbo), den 16 december 1883 gifte sig med dottern på gården, Matilda Hedman (född 1856 och dotter till Stina Cajsa Persdotter född 1814 i Ramnäs i hennes andra äktenskap med Anders Hedman född 1819 i Norberg), och köpte då gården.

Läs mer om Thorgrens nergård

Mats Lindgren och Anna Bernanker

Strömgården

Övre Gatgården är en avsöndring av gatgården dvs nuvarande hemvärnsgården. Övre gatgårdens ägare Abraham Hansson Ström delade sen av halva sin egendom av Åvestbo no 3 till sin yngre bror Hans Hansson Ström. 

Läs mer om Strömgården