Åvestbo byalag Knapp 1 Knapp 2

avestbo.byalag@outlook.com

Backgården nummer 2

Backgården nummer 2 är nog den äldsta av backgårdarna i Åvestbo, det var den som släppte till mark till de andra gårdarna i området, bland annat bildades Källgården som nu ej existerar längre samt delar av nuvarande Lindgrens gård med flera. Det var också den gård som var skattskyldig till staten. De äldsta noteringarna är ända från 1600-talet.

Här följer vilka som verkat på gården från tidigt 1800 till dags datum:

  • Olov Hansson Bergsman från Meling var verksam mellan 1810 och 1828.

  • Olof Hanssons änka Anna Maja drev vidare gården från 1828 till 1830 därefter flyttade hon till Skinnskatteberg.

  • Olof Hanssons dotter gift med Andreas Hansson 1830 till 1833.

  • Olof Hanssons måg Andreas Hansson från nedre Gatgården 1833 till 1835

  • Erik Anderssons son Anders Ågren från Smidesbo Bergsman 1835 till 1850.

  • Anders Hanssons son Erik Ågren från Morbyn, Bergsman 1850 till 1863.

  • Johan Ålund från Nergården 1863–1868 därefter gick gården till släkten Östholm (Carl Åkerbergs forskning)

1900-tal: Under 1900-talet ingick tre fastigheter i Östholms gård, den ena var det äldsta huset med anor från 1600 talet och den andra var den man kallade Skarins hus (tidigare bodde där en Ramnell, dog av ett vådaskott vid en jakttur) samt ett mindre hus tvärs över Isnäsvägen som hyrdes ut, bland annat bodde där Emelia Wilhelmsson. Senare fick huset tjänstgöra som hönshus under Lilly Petterssons tid som ensam ägare.

Anteckningar vid samtal med Kjell Broström 220210 och Uno Gyllekrans 220212

Arvid Östholm var förlovad med Lilly Pettersson som från början var dennes hushållerska/piga, hon kom ursprungligen från Öland och hon fick sedermera övertaga gården på Arvids dödsbädd vilket Arvids familj o bror Alfred överklagade till domstol men förlorade. Lilly gifte sig senare med säljaren o skrothandlaren Ivar Broström född 15/5 1892 (Kjell Broströms farfar) de gifte sig den 23/5 1950. Ivar dog den 16/2 1969, Lilly tog då tillbaka sitt flicknamn Pettersson, Lilly avled den 1/8 1980 hittades liggandes på ladugårdsgolvet.

Samtal med Lars-Göran Mellberg 220210

Tommy Eriksson kallad (Kumla) bodde i Skarins hus mellan 1970-74 flyttade sedan tillbaka 1980. Tommy bodde på övervåningen och Lilly på undervåningen, Tommy fick arrende på gården efter Lillys bortgång av Karl Pettersson (Lillys bror) Tommy dog 24/6–1986. Lars-Göran Mellberg flyttade då in på gården, han övertog arrendet från 1/7–86 av Karl Pettersson o hade det fram till 1995 då gården såldes. Lars-Göran köpte loss Skarins hus och har nu totalrenoverat det invändigt o delvis utvändigt.

Anteckningar vid samtal med Magnus Torssell nuvarande ägare 220210

Nuvarande bostadshus är byggt 1685 då i enplans utförande, övervåning påbyggd 1723. Magnus köpte gården från Lilly Broströms/Petterssons bror Karl Petterssons barnbarn Johanna och Charlotta Palmkvist 1995 från Öland, de fick ärva gården efter Lillys bror Karl. Huset har totalrenoverats och byggts ut av Magnus och används idag som bostadshus, han har också byggt till en stor verkstad på gården samt byggt ut ladugården från 1939, idag bedrivs ett aktivt skogsbruk samt huserar Magnus sitt företag inom solcellsbyggnation i gårdens lokaler.

Text & foto: Mats Lindgren